En rolle som frivillig

Vejle Krisecenter har et net af frivillige, som er med til at give huset et yderst stærkt fundament. Både i forhold til selve driften, men også i forhold til flere af de tilbud, vi har i huset.

Frivillige kræfter gør, at vi både kan tilbyde kvinder og børn nogle varierende og aktive timer med socialt samvær, men de frivillige har også en mere usynlig, og dog ligeså vigtig funktion: At give kvinder og børn forskellige mennesker at spejle sig i. Derfor er der heller ikke EN rigtig måde at være frivillig på.

Driften af huset bygger i stor udstrækning på de frivilliges indsats. Vejle Krisecenter har ca. 50 frivillige, som dækker ca. 8300 timer årligt, svarende til ca. 5 fuldtidsansatte. De frivillige leverer således en betragtelig indsats og opgave.

Vi har altid plads til nye frivillige, da det blandt andet er vigtigt for os, at ingen føler sig presset til at levere flere timer, end de har det godt med – så giv os endelig et kald på tlf. 75 83 93 33, hvis du vil høre mere.

Du kan også læse mere her om Typiske opgaver, Aktiviteter og Hvad kræver det af dig?.

Vejle Krisecenter har et net af frivillige, som er med til at give huset et yderst stærkt fundament. Både i forhold til selve driften, men også i forhold til flere af de tilbud, vi har i huset.

Frivillige kræfter gør, at vi både kan tilbyde kvinder og børn nogle varierende og aktive timer med socialt samvær, men de frivillige har også en mere usynlig, og dog ligeså vigtig funktion: At give kvinder og børn forskellige mennesker at spejle sig i. Derfor er der heller ikke EN rigtig måde at være frivillig på.

Driften af huset bygger i stor udstrækning på de frivilliges indsats. Vejle Krisecenter har ca. 50 frivillige, som dækker ca. 8300 timer årligt, svarende til ca. 5 fuldtidsansatte. De frivillige leverer således en betragtelig indsats og opgave.

Vi har altid plads til nye frivillige, da det blandt andet er vigtigt for os, at ingen føler sig presset til at levere flere timer, end de har det godt med – så giv os endelig et kald på tlf. 75 83 93 33, hvis du vil høre mere.

Du kan også læse mere her om Typiske opgaver, Aktiviteter og Hvad kræver det af dig?.