Hvad er vold?

Mange tænker blå mærker og brækkede lemmer, når vold kommer på tale. Men udtrykket vold dækker over mange flere handlinger, der i sidste ende har til hensigt at skade. Her kan du se, hvad Socialstyrelsen mener med begrebet vold:

Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.

– Socialstyrelsen om vold i nære relationer

Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare.

– Socialstyrelsen om vold mod børn

Du kan blive klogere på de mange typer af vold ved at læse om de forskellige Voldstyper.