Hvad kræver det af dig?

Som frivillig er din rolle generelt af støttende karakter – det vigtigste er oftest, at du kan lytte til kvinderne og have små samtaler om hverdagen.
Din opgave er ikke at indgå i det faglige arbejde, eller at varetage opgaver for kvinder og deres børn. Du skal heller ikke passe børn.
Du skal medvirke til at støtte kvinderne i hjælp-til-selvhjælp.

På Vejle Krisecenter vil du i rekrutteringsfasen møde lederen og personalet. Vi har både informationsmøder, hvor interesserede kan stille spørgsmål – og når du har besluttet dig for at blive frivillig: En introduktion, der sikrer ensartethed i oplæringen.
Inden du starter som frivillig, vil der blive indhentet børne- og straffeattest på dig.

Vi ser en styrke i mangfoldighed i vores frivillige, så alle er velkomne til at henvende sig. Vi har dog forventninger om:

  • Vær åben og positiv i relation til kvinderne og deres børn. Støt også dine med-frivillige i din gruppe, når I udveksler erfaring og oplevelser.

  • Mød op til aftalte vagter og møder med din gruppe – alternativ: Meld afbud snarest muligt.

    Lyt til din mavefornemmelse og stol på dine beslutninger.

  • Vær rummelig overfor andre. I krisecentret vil du helt sikkert møde kvinder, der kommer fra en anden baggrund og med andre værdier end dig. Husk, at alle som udgangspunkt har en god intention – og prøv at forstå, eller spørg ind til andres intention. Respekter andres beslutninger.

  • Vær til stede og engageret, når du er på vagt. Udvis situationsfornemmelse og forståelse for kvinder og børns særlige situation. Vær opmærksom på, hvad kvinderne i huset har brug for – det er måske ikke altid det samme, som du har lyst til.