Hvem kan komme på Vejle Krisecenter?

Vi er et tilbud for kvinder, og deres eventuelle børn, der har været udsat for fysisk, psykisk, seksuel og/eller økonomisk/materiel vold i nære relationer, eller trusler herom.

Samt kvinder, og deres eventuelle børn, der aktuelt udsættes for stalking. Jf. lov om socialservice § 109.

Se eventuelt de nærmere beskrivelser af vold under Voldstyper.

Kvinderne skal desuden have lovligt midlertidigt eller permanent opholdstilladelse i Danmark, eller processuelt ophold (midlertidigt ophold i perioden, hvor en ansøgning behandles af myndighederne).

Vi er et tilbud for kvinder, og deres eventuelle børn, der har været udsat for fysisk, psykisk, seksuel og/eller økonomisk/materiel vold i nære relationer, eller trusler herom.

Samt kvinder, og deres eventuelle børn, der aktuelt udsættes for stalking. Jf. lov om socialservice § 109.

Se eventuelt de nærmere beskrivelser af vold under Voldstyper.

Kvinderne skal desuden have lovligt midlertidigt eller permanent opholdstilladelse i Danmark, eller processuelt ophold (midlertidigt ophold i perioden, hvor en ansøgning behandles af myndighederne).