Hverdagen

At bo på et krisecenter betyder, at man er flere under samme tag, som skal have forskellige hverdage til at fungere. Derfor er der også nogle regler, som alle er nødt til at overholde, samtidig med at man viser hensyn og respekt.

Kvinderne er ansvarlige for rengøring af eget værelse, bad og kvindernes fællesarealer.

Hver morgen er der morgenmøde med obligatorisk deltagelse af alle kvinder. Her koordineres dages opgaver, og der laves aftaler om aktiviteter for børn og voksne – fx også aftaler om samtaler. Her gives praktiske information, og vi drøfter relevante emner – bl.a. det at være mange i huset, samvær og regler.

Kvinderne er selv ansvarlige for indkøb og madlavning. Krisecentret supplerer kvindernes indkøb med varer fra Fødevarebanken. Der vil således altid være mad til nye kvinder, der endnu ikke har nået at få købt ind.

Kvinderne er også selv ansvarlige for at passe deres børn og deres øvrige forpligtelser.

At bo på et krisecenter betyder, at man er flere under samme tag, som skal have forskellige hverdage til at fungere. Derfor er der også nogle regler, som alle er nødt til at overholde, samtidig med at man viser hensyn og respekt.

Kvinderne er ansvarlige for rengøring af eget værelse, bad og kvindernes fællesarealer.

Hver morgen er der morgenmøde med obligatorisk deltagelse af alle kvinder. Her koordineres dages opgaver, og der laves aftaler om aktiviteter for børn og voksne – fx også aftaler om samtaler. Her gives praktiske information, og vi drøfter relevante emner – bl.a. det at være mange i huset, samvær og regler.

Kvinderne er selv ansvarlige for indkøb og madlavning. Krisecentret supplerer kvindernes indkøb med varer fra Fødevarebanken. Der vil således altid være mad til nye kvinder, der endnu ikke har nået at få købt ind.

Kvinderne er også selv ansvarlige for at passe deres børn og deres øvrige forpligtelser.