Hvordan påvirker vold dig og dine børn?

Almindelige symptomer hos voksne, som har været udsat for vold, er:

 • depression og angst
 • PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom)
 • Søvnforstyrrelser og problemer med at huske
 • forstyrret tidsopfattelse
 • forvirring, irritabilitet og koncentrationsbesvær
 • vanskeligheder ved at træffe beslutninger
 • selvbebrejdelser og lavt selvværd.

Børn og vold

Det er skadeligt for børns udvikling at blive udsat for vold, eller være i et hjem, hvor der er vold. Og at være vidne til vold.

Børn kan også udsættes for vold og samme typer vold, som beskrevet under Voldstyper.

Hvis børn ved, at der er vold – og det gør de altid – så påvirker det dem. Det kan være, at barnet har svært ved at sætte ord på volden, eller barnet bruger andre ord, end du selv ville gøre.

Nye undersøgelser viser, at det er lige så skadeligt for børn at overvære vold, som at være udsat for vold.

Her er en oversigt over tegn og reaktioner, der kan være et resultat af, at et barn er udsat for vold – enten på sig selv eller i nære relationer:

  • Mærker efter slag/fastholdelse
  • Brandmærker
  • Knoglebrud
  • Shaken baby syndrom
  • Hyppige skadestuebesøg
  • Psykosomatiske klager
  • Søvnvanskeligheder
  • Overreaktion på pludselige bevægelser og lyde
  • Tristhed
  • Indadvendthed
  • Isolation
  • Utryg tilknytning/mistillid til voksne
  • Lav selvfølelse
  • Hjælpeløshed, magtesløshed
  • Depression
  • Angst
  • Svært ved at løsrive sig fra forældre/løsriver sig for hurtigt
  • Udadreagerende, aggressiv adfærd
  • isolerende, trækker sig fra sociale relationer
  • Påklædning – skjuler blå mærker
  • Meget lette at stille tilfreds
  • ”Små voksne”
  • Koncentrationsvanskeligheder
  • Indlæringsvanskeligheder
  • Tab af kompetencer
  • Hyperaktivitet, hypersensitivitet
  • Selvdestruktiv/selvskadende adfærd
  • Adfærdsændringer