Tilbud til børnene

Når børn flytter med ind i krisecentret, er der stor forskel på, hvor påvirkede de er af den foregående vold. Derfor vil det altid være en vurderingssag, hvilke indsatser vi skal sætte ind med.

Vurderingerne og indsatser sker i samråd med mor, og vores vigtigste opgave i denne forbindelse er at kunne hjælpe mødre med at hjælpe deres barn.

Jeg er blevet bedre til at møde mine børn, der hvor de er, og imødekomme deres behov, når de har det svært.

– Kvinde på Vejle Krisecenter

Når børn flytter med ind i krisecentret, er der stor forskel på, hvor påvirkede de er af den foregående vold. Derfor vil det altid være en vurderingssag, hvilke indsatser vi skal sætte ind med.

Vurderingerne og indsatser sker i samråd med mor, og vores vigtigste opgave i denne forbindelse er at kunne hjælpe mødre med at hjælpe deres barn.

Jeg er blevet bedre til at møde mine børn, der hvor de er, og imødekomme deres behov, når de har det svært.

– Kvinde på Vejle Krisecenter

Under opholdet vil vi prioritere, at barnet får talt oplevelser igennem, og at familien lærer at tale sammen om det skete. Redskaberne til at gøre dette er forskellige – alt efter barnets alder og udvikling. Under opholdet foregår der både individuelle aktiviteter mellem børnepædagog og barnet samt aktiviteter i grupper.

Vores mål er at sende børn herfra med oplevelsen af at være set og hørt – og at oplevelserne er delt med andre.

Når man har haft ondt i maven over det, så går det væk, når man taler om det.

– Barn på Vejle Krisecenter