Tilbud til kvinderne

Når kvinder kommer til Vejle Krisecenter, er det ofte i en tilstand af sorg, krise, forvirring og kaos. Det er en situation, som vi selvfølgelig er bekendt med og tager hensyn til ved at skabe mest muligt ro omkring kvinden og eventuelle børn.

Udover at tilbyde et sikkert sted for kvinden, er Vejle Krisecenter et muligt første skridt på vejen ud af volden. Det betyder, at opholdet også bruges til at støtte og bakke op om bearbejdning og løsninger hen imod et liv uden vold.

Når kvinder kommer til Vejle Krisecenter, er det ofte i en tilstand af sorg, krise, forvirring og kaos. Det er en situation, som vi selvfølgelig er bekendt med og tager hensyn til ved at skabe mest muligt ro omkring kvinden og eventuelle børn.

Udover at tilbyde et sikkert sted for kvinden, er Vejle Krisecenter et muligt første skridt på vejen ud af volden. Det betyder, at opholdet også bruges til at støtte og bakke op om bearbejdning og løsninger hen imod et liv uden vold.

 • Ved at kortlægge og vurdere volden samt ressourcer og udfordringer hos den enkelte, lægger personalet i samarbejde med den voldsudsatte kvinde mål for opholdet, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der skal til. Der lægges en plan for, hvordan indsatsen skal forme sig for at nå målene for opholdet.

  Hvis kvinden har børn med sig, er de sammen med vores børnepædagog imens, som blandt andet har øje for deres behov.

  Jeg er mere i balance. Der er plads til tanker, og jeg er bedre til at lægge tankerne til side.

  – Kvinde på Vejle Krisecenter

 • Krisecentret har kontakt til kvindens hjemkommune under hele forløbet. Dels er det et mål at få etableret en så normal hverdag som muligt indenfor en overskuelig fremtid. Har kvinden allerede kontakt til familieafdelingen i kommunen, bliver afdelingen inddraget – også hvis det vurderes, at der er behov for at skabe kontakt til familieafdelingen.

 • Vi tilbyder individuelle samtaler om volden, der har ført til ophold på krisecentret. Det er nødvendigt at få bearbejdet oplevelserne, men også få skabt forståelse for, hvad der er sket, hvorfor det er sket, og hvordan kvinden kan arbejde med at finde sine værdier, sætte grænser og opbygge selvværd.

  Jeg er blevet sundere og indset at jeg har været i et voldeligt forhold.

  – Kvinde på Vejle Krisecenter

 • Vejle Krisecenter afholder gruppeforløb med det formål at skabe et fællesskab mellem kvinder, som har været udsat for vold.

  På møderne får kvinderne støtte til at dele oplevelser og erfaringer, de møder forståelse fra andre i samme situation, og får mulighed for at bearbejde voldsoplevelser og nogle af de ting, der følger med.

  Gruppeforløbene styrker selvværd og selvtillid samt bakker op om forandringer og nye måder at gribe udfordringer an på. Her er både inspiration og støtte til et liv uden vold.

  Som gruppemedlem har alle kvinder tavshedspligt, alle bidrager med egne erfaringer, og lytter samt viser respekt for hinanden.

  Jeg er blevet mere selvstændig og mere mig.

  – Kvinde på Vejle Krisecenter

 • Rundt om et ophold på krisecentret ligger der mange praktiske gøremål samt juridiske udfordringer. Da vi ønsker at give ro og tid til fordøjelsen af oplevelserne, men samtidigt bakke op om et nyt liv uden vold, støtter vi løbende op om kvindens arbejde mod en ny hverdag.

  Vi tilbyder både rådgivning og opfølgninger samt forberedelse på forskellige kontakter til diverse myndigheder. Vi vægter tilknytning til en normal hverdag højt – således kvinden, og evt. børn, kan fortsætte job, skole og institutioner under opholdet.

  Jeg er blevet mere handlekraftig og har mere tro på mig selv. Jeg ser lysere på min fremtid.

  – Kvinde på Vejle Krisecenter