Voldstyper

Vold findes i mange afskygninger, der har til fælles, at de skræmmer, smerter eller skader den ramte.

 • Det er faktisk en form for vold at frarøve dig retten til at bestemme over dine egne penge og forbrug.

  Ved økonomisk kontrol kan for eksempel forstås, at den voldsudøvende tager din løn og udbetaler den i afmålte lommepenge. Eller voldsudøveren kan tvinge dig til at stifte gæld.

  Den økonomiske kontrol medvirker også til at sikre, at du have sværere ved at overskue, hvordan du kommer ud af et voldeligt forhold, end hvis du havde adgang til alle dine egne økonomiske midler.

 • Det kan være en del af volden at ødelægge, kontrollere eller fratage dig bestemte ting.

  Materielle ødelæggelser kan for eksempel være:

  • At ødelægge dine ting med vilje. Det kan for eksempel være en ting med høj affektionsværdi/stor betydning for dig.
  • At ødelægge ting for at skræmme.
  • At rive dit tøj og private billeder i stykker.
  • At fratage dig din telefon eller kontrollere adgangen til den.

  Ødelæggelsen kan i sig selv virke skræmmende. Særligt, hvis der samtidigt er latent vold.

 • Fysisk vold efterlader ofte synlige skader og kan i sidste ende være livsfarlig.

  Fysisk vold er en fysisk handling, der – uanset formålet – krænker din integritet, og som kan skræmme, smerte eller skade dig.

  Fysisk vold er den form for vold, som er mest synlig, fordi den ofte efterlader synlige mærker og giver fysisk smerte. I værste fald kan fysisk vold være livsfarlig.

  Eksempler på fysisk vold:

  • At rive i, ruske, slå med flad/knyttet hånd eller genstand.
  • At sparke, skubbe – mod møbler, vægge, ned ad trapper – eller lignende.
  • Kvælningsforsøg, angreb med kniv eller skydevåben.
 • Psykisk vold foregår ofte skjult og kan omfatte jalousi, trusler og kontrol.

  Psykisk vold er alle de måder, en voldsudøver kan skade, skræmme, krænke, styre og dominere andre ved hjælp af en bagvedliggende magt eller trussel.

  Psykisk vold kan for eksempel bestå af:

  • direkte trusler
  • nedvurderende og ydmygende adfærd
  • kontrol og isolation.

  Det kan også være at skabe splid mellem dig og din familie og/eller venner, så du ender med at være isoleret.

  Jalousi, der bruges til at styre eller kontrollere dig med, eller indirekte trusler og påpegning af, hvor ‘forkert’ et menneske du er, er typiske måder at udøve psykisk vold.

  Denne type vold er langt mere skadelig og langtidsvirkende, end mange forestiller sig.

 • En særlig form for psykisk vold er latent vold. Det dækker over, at dig, der bliver udsat for vold, bliver bevidst om, at volden kan opstå igen.

  Latent vold kan opleves som den mest dominerende form for vold, fordi risikoen for ny vold gør, at al adfærd bliver strategisk for at undgå ny vold. Du tilpasser din adfærd for at undgå situationer, der tidligere har udløst volden.

  Ved på den måde at indrette dig, så du undgår vold, kan du også komme i tvivl om, hvorvidt din partner stadig er voldelig, da volden således bliver skjult. Men bare det, at du indretter din adfærd for at undgå vold, er i sig selv vold og kontrol fra din voldsudøver.

 • Det er psykisk nedbrydende og yderst krænkende at blive udsat for seksuelle overgreb. Det er samtidigt et område, som kan være meget svært at tale om.

  Seksuelle overgreb er en effektiv og betydningsfuld magthandling, der kort kan beskrives som:

  Direkte eller indirekte tvang til at udføre seksuelle handlinger, som en anden person ikke ønsker.

  Eksempler på seksuelle overgreb:

  • ubehagelig seksuel beføling
  • tvungne seksualiserede handlinger
  • forsøg på tvunget samleje
  • gennemført tvunget samleje/voldtægt.

  Nogle kvinder har selv meget svært ved at anerkende, at de har været udsat for seksuelle overgreb, da partneren jo er en, som man selv frivilligt har haft et seksuelt forhold til. Hvor går grænsen – hvornår er det direkte eller indirekte tvang? Du kan jo for eksempel selv have valgt at indbyde til sex for at bevare husfreden?

  Tvungen sex i enhver form, som du ikke har lyst til, er et overgreb.

 • Æresrelateret vold og konflikter adskiller sig blandt andet fra andre typer af vold ved at være:

  • planlagte
  • kollektivt organiserede
  • til dels accepteret af familien.

  Der er ofte tale om en bred vifte af konflikter og problemstillinger knyttet til familiens ære. Denne type overgreb kan også involvere for eksempel en bror, far, svigermor og andre familiemedlemmer og bekendte fra oprindelseslandet.

  Eksempler på æresrelateret vold og kontrol:

  • tvangsægteskab og lignende undertrykkelse
  • social kontrol
  • genopdragelsesrejser
  • følelsesmæssig afpresning
  • udelukkelse fra familien
  • verbale krænkelser
  • tvang og forbud.

  Konsekvenserne ved at vælge at afbryde kontakten med voldsudøveren kan være særligt store for nogle etniske/religiøse minoriteter.

 • Det specielle ved stalking er, at du ikke bor sammen med voldsudøveren. Men indgrebet i din personlige frihed kan være næsten lige så omfattende.

  Stalking kan blandt andet bestå af:

  • Gentagende telefonopkald, SMS’er, e-mails og breve samt chikane på internettet.
  • Forfølgelse og overvågning af personens hjem og arbejdsplads samt overvågning via elektronisk udstyr som fx GPS.
  • Rygtespredning og falske anklager.
  • Chikanering af personens familie, venner og kolleger.
  • Hærværk af personens ejendele.
  • Vold eller trusler om vold.
 • Kærestevold blandt unge mennesker adskiller sig ikke væsentligt fra andre typer vold i nære relationer. Men det kan føles, som om man ikke er målgruppen – enten fordi ens forhold kun er kortvarigt, fordi man ikke bor sammen eller af andre grunde.

  De forskellige voldstyper kan dog være tilstede i ligeså høj grad i et ungt kæresteforhold, og konsekvenserne kan være lige så omfattende og skadelige. Så selvom du er ung og ikke bor sammen med din voldsudøver, kan du sagtens læse om de andre voldstyper og se, om der er ting, du genkender og skal reagere på.